Brabant Horse Trials
Taking eventing to a higher level

About Us

De stichting Brabant Horse Trials is opgezet door een aantal (internationale) eventing ruiters. Welke zichzelf het doel gesteld hebben de eventing sport in Nederland naar een hoger level te brengen. 

We streven ernaar om kwalitatief goede wedstrijden te organiseren voor zowel paarden als pony's en zowel nationaal als internationaal. 


 

Wat is eventing?

Eventing is een discipline in de paardensport welke bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen worden allemaal uitgevoerd door dezelfde combinatie (ruiter en paard). Bij nationale wedstrijden vinden alle disciplines op een dag plaats. Bij internationale wedstrijden worden deze onderdelen verdeeld over meerdere dagen. Er wordt altijd gestart met het onderdeel dressuur. 

 

Het eerste onderdeel is een dressuurproef. Hier wordt een vooraf vastgestelde proef gereden en wordt er gekeken naar de controle en de uitvoering van de verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden beoordeeld met een cijfer. Onderaan de streep worden alle cijfers bij elkaar opgeteld en komt er een totaal aantal punten uit. Deze punten staan in verhouding met een bepaald aantal procent. Bij eventing geldt hoe hoger het percentage, hoe lager de strafpunten.
In de nationale klasses B t/m M wordt dit gedaan door 1 jury lid. In de klasse Z t/m 3* wordt dit gedaan door 2 juryleden. En op internationaal 4* en 5* niveau wordt dit gedaan door 3 juryleden.

 

Het tweede onderdeel is een springparcours. Hier rijdt elke combinatie van een klasse hetzelfde parcours. Voor het springparcours staat een maximaal toegestane tijd. Als de combinatie buiten deze tijd finisht, dan krijgen zij strafpunten. Per seconde tijdsoverschrijding krijg je 0,4 strafpunt. Ook krijgt een combinatie strafpunten voor het springen van een balk of een weigering. Voor beide krijgt de combinatie 4 strafpunten. Deze strafpunten worden bij de behaalde strafpunten van de dressuur opgeteld.

 

Het laatste onderdeel is de cross country. Dit is een terreinproef van een aantal km's. Tijdens de cross country spring je diverse natuurlijke hindernissen, sloten en water. In de cross country rijdt je een bepaalde snelheid. Voor de cross country is een optimale tijd vastgesteld. Het is aan de ruiter om te zorgen dat de combinatie op de optimale tijd finisht. Als je <20 seconden te vroeg finisht krijg je geen strafpunten. Als je meer dan 20 seconden te vroeg finisht of buiten de optimale tijd finisht, krijg je strafpunten. Per seconde overschrijding krijg je 0,4 strafpunt.

Deze strafpunten worden bij de behaalde strafpunten van de dressuur en het springen opgeteld.

 

De combinatie met het laagste aantal strafpunten na alle drie de onderdelen is de winnaar. 

 

Bij een nationale wedstrijd wordt er een veterinaire keuring gedaan. Deze vindt plaats na het springen en voor de cross. De dierenarts luistert dan naar de hartslag van het paard en de ruiter moet het paard aan de hand voor draven. Dit wordt gedaan om te kijken of het paard niet kreupel loopt. Als een paard wel kreupel loopt, wordt deze uit de wedstrijd gehaald. 

Bij een internationale eventing wedstrijd is er een veterinaire keuring als men arriveert op het wedstrijdterrein. Dan wordt er vaak nog gekeurd voor aanvang van de dressuur en na het rijden van de cross country.

 

 
E-mailen
Map
Info